Digər məhsullar
ÇəkiQiymət
0.01 kq-dan 0.20 kq-a qədər 1.00 USD
0.21 kq-dan 0.50 kq-a qədər 2.50 USD
0.51 kq-dan 0.75 kq-a qədər 3.50 USD
0.76 kq-dan 1.00 kq-a qədər 4.50 USD
1.01 kq-dan 10.00 kq-a qədər (hər kq-a)4.50 USD
10.00 kq-dan yuxarı (hər kq-a)4.00 USD
Maye məhsullar
ÇəkiQiymət
0.01 kq-dan 0.25 kq-a qədər2.00 USD
0.26 kq-dan 0.50 kq-a qədər4.00 USD
0.51 kq-dan 0.75 kq-a qədər6.00 USD
0.76 kq-dan 1.00 kq-a qədər7.00 USD
1.01 kq-dan yuxarı (hər kq-a)7.00 USD